Addiko EBank i Addiko Business EBank stranicama možete pristupiti samo kao ovlašteni korisnik ukoliko ste ugovorili uslugu s Bankom.

Građanstvo

Za pristup aplikaciji internetskog bankarstva Addiko EBank kao i za prijavu na uslugu e-Građani možete koristiti token ili mToken – odaberite autentifikacijsko sredstvo koje posjedujete.

Ako se prijavljujete na uslugu e-Građani, molimo pročitajte kratku uputu – Uputa za prijavu u sustav e-Građani.

U oba slučaja unosite Korisničko ime koje Vam je dodijelila Banka i OTP (jednokratnu zaporku) koju kreirate pomoću tokena ili mTokena.
Token je fizički uređaj pomoću kojeg se generiraju jednokratne zaporke, dok mToken ima istu zadaću no nalazi se unutar aplikacije Addiko Mobile koju preuzimate na Vaš mobilni uređaj.

Procedura:

 • u prvo polje unesite Korisničko ime (ako koristite mToken, svoje korisničko ime pronadite u glavnom izborniku: Postavke / Korisnički profil)
 • u polje Zaporka upišite broj koji je generirao token/mToken
  • token – upalite token, unesite PIN, pritisnite tipku „Ok" i na zaslonu će se pojaviti broj od 8 znakova (to je OTP odnosno jednokratna zaporka)
  • mToken – na svom mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju Addiko Mobile (za građanstvo), u glavnom izborniku odaberite mToken / Generiraj OTP; nakon toga unesite PIN; na zaslonu će se pojaviti broj od 8 znakova (OTP odnosno jednokratna zaporka).
 • odaberite opciju Ulaz

Poslovni subjekti

Za pristup aplikaciji slijedite proceduru:

 • odaberite gumb "FINA certifikat"
 • upišite korisničko ime i zaporku
 • odaberite gumb "Prijava"
 • unesite FINA TAN
 • odaberite gumb "Potvrdi"

Detaljnije upute za korištenje Addiko EBank i Addiko Business EBank stranica možete pronaći na web stranici naše Banke: www.addiko.hr.


Addiko EBank and Addiko Business EBank applications can be accessed only as an authorized user if you have agreed the service with the Bank.

Retail clients

For accessing the application, you can use token or mToken – select authentication means you have.

In both cases you enter „user name“, which was assigned to you by the Bank and OTP (One Time Password) which is generated by token and mToken.

Procedure:

 • please enter user name in the first field
 • please enter the number generated by token/mToken in the field "Password"
  • token – turn the token on, enter the PIN, click "OK" button and the screen will display an 8-digit number (this is OTP)
  • mToken – start the Addiko Mobile application (for Retail clients) on your cell phone, enter PIN, select "mToken" in the "Generate OTP" menu. Enter PIN.
 • Click Enter

Corporate clients

Please follow this procedure to access the application:

 • Select the button "Fina certificate"
 • Enter your Username and Password
 • Select the button "Login"
 • Enter Fina TAN
 • Select the button "Confirm"

Detailed instructions for using the Addiko EBank and Addiko Business EBank applications can be found on the web page of the Bank www.addiko.hr.